Pestújhelyi Általános Iskola

Bemutatkozunk...

"A gyermek öröm és reménység. Gyönge testében van valami virági, ártatlan lelkében van valami égi, egész kedves valójában olyan nekünk, mint a tavaszi vetés, ígéret és gyönyörűség."
(Gárdonyi Géza)


Az intézmény neve: Pestújhelyi Általános Iskola (OM:035078)
címe: 1158 Budapest, Pestújhelyi út 38.
telefonszáma: 417-3263
e-mail: pestujhelyisuli@gmail.com
web: www.pestujhelyisuli.hu
Intéményvezető neve: Rónáné Helle Mária
telefonszáma: 410-0070
Alsó tagozat intézményvezető helyettese: Kovácsné Antal Julianna
Felső tagozat intéményvezető helyettese: Róna Nóra
Alsós munkaközösség vezető: Tóthné Erdős Melinda
Felsős munkaközösség vezető: Szép Edina
DÖK-öt segítő pedagógus: Rózsa Péter Lajosné
Közalkalmazotti Tanács vezetője: Fejesné Fenyvesi Ildikó
SzMK vezető: Brenner Ferencné

Kedves Szülők!


Amikor Önök óvodát, iskolát választanak, valószínűleg olyan intézményt keresnek, ahol gyermekszerető, magas tudású pedagógusra bízhatják legféltettebb kincsüket, gyermeküket.
A Pestújhelyi Általános Iskola intézményében családias környezetben, szeretetteljes odafigyeléssel folyik a nevelés és oktatás.


Az iskola nevelő-oktató munkájának kiemelt területe:


A nevelőtevékenységet meghatározó alapelveink:

 
Intézményünk gyermek és családközpontú kíván maradni, ahol a gyermek jól érzi magát, szívesen tevékenykedik, tanul. Munkánkat a családi nevelésre alapozzuk.
Az iskola átfogó nevelési-oktatási-fejlesztési feladata, hogy a gyermekeket megtanítsa tanulni. Arra kell törekedni, hogy a tanulás öröm legyen a gyermek számára. A tanulásra való motiválás a pedagógus egyik legfontosabb feladata. Ez óvodás és kisiskolás korban főleg érzelmi, majd később intellektuális alapon történik.
Őszintén hisszük, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, s a felnőttek felelőssége, hogy ennek felismeréséhez elvezessék őket. Ezért - alapozó iskola lévén - minden iskolába lépő gyermek értékeinek mielőbbi megismerését tűztük ki célul. Alapvető nevelési feladatunk, hogy korszerű műveltség birtokába segítsük gyermekeinket, ők sajátítsák el az ezekhez szükséges ismereteket, alkalmazzák tudásukat, igényük és képességük legyen az önművelésre.

Oktató-nevelő munka
Az alsó tagozatos oktatás legfontosabb feladatának az alapozást, az alapkészségek kialakítását tartjuk, nagyon fontos, hogy a tanulók megfelelő alapokkal érkezzenek a felső tagozatba.
Az iskolában jól bevált - a szülők körében is népszerű - az iskolaotthonos oktatás az első három évfolyamon. A tanulás és szabadidő megfelelő aránya, a terhelés megoszlása a kisgyermekek életkorához igazodik. Ebben a formában könnyebb az átmenet az óvoda és az iskola között. A szülők kérése és korunk igényei alapján második évfolyamtól bevezettük az életmód és kommunikáció tantárgyat. Az idegen nyelv oktatását játékos formában - az úgynevezett szabadidő sávban - első osztályban kezdjük. Számítástechnikai, informatikai alapismeretekkel szintén első osztálytól ismerkedhetnek meg a tanulók. Ötödik osztálytól emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet, szintén ötödiktől emelt szinten az informatikát. Az oktatás heti négy órában a legkorszerűbb gépeken, szaktantermekben történik.
A magas szintű oktatás eredményeképpen tanulóink, már 5. osztályban ECDL vizsgákat tesznek.
A művészeti nevelés keretében már alsó tagozaton indítjuk a tánc- és rajzszakkört, 3. és 4. osztályból szervezódik a kicsinyek kórusa. Kiemelt szerepe van a dramatizált játéknak az iskolai és iskolán kívüli fellépések során.
Egyaránt lényegesnek tartjuk a tehetséggondozást és a felzárkóztatást, mivel egyenlő esélyt kell adni minden tanulónak. Tanórai formája a differenciált képességfejlesztés. Tanórán kívül a lemaradóknak a korrepetálást, tehetséges tanulóinknak a versenyre felkészítő foglalkozásokat, nyolcadikos részére felvételi előkészítőt tartunk. A tanulást, önművelést 7500 kötetes könyvtárunk segíti.
Alsó tagozaton a beszédhibás gyermekekkel logopédus, a tanulási nehézségekkel küzdőkkel fejlesztő pedagógus foglalkozik.
Kerületi versenyeken rendszeresen és eredményesen szereplünk, budapesti döntőkön is szép eredményeket érünk el.
Szabadidős tevékenység:
Az oktató-nevelő munkában fontos szerepe van a tanórán kívüli tevékenységnek.
A szakköri paletta igen színes, sokirányú: idegen nyelvi (angol), számítástechnika, rajz-, és képzőművészeti, tánc, furulya, színjátszókör, természetjáró, focisuli, néptánc, sakk, go. Énekkar működik alsó-, és felső tagozaton. Hangszeres zenét tanulóink a Hubay Jenő Zeneiskola szervezésében, de itt helyben, az iskolában tanulnak. A mindennapos testedzést a testedzést a testnevelés órák mellett a tanulók igényeihez igazodó sportköri foglalkozásokkal biztosítjuk.
A tanulmányi kirándulást 3-4 napra az erdei iskolával helyettesítjük, amely különleges élményt jelent tanulóinknak. Itt lehetőség nyílik Magyarország szép tájainak megismerésére, kirándulásokra, városnézésre. A tanév folyamán tehetséggondozó tábort szervezünk nyáron Siófokon és Bernecebarátiban táboroztatunk.
Iskolánkban katolikus és református hittanoktatásra lehet jelentkezni.
Nagyon fontosak a hagyományok az iskola életében. Ilyen a közös karácsony, farsang, év végén kulturális műsorunk, az osztályok bemutatkozása és a ballagás.
Karácsonykor betlehemi játékkal templomi, karácsonyi hangulatkeltésre készülnek mindenkori harmadikosaink.
Különleges lehetőségünk, hogy iskolánkban képzőművészeti kiállításokat rendezhetünk az itt működő SULI-SZALON-ban. A pestújhelyi oktatás jubileuma alkalmából új, iskolatörténeti kiállítási helyiséget nyitottunk.
Már 11. alkalommal rendeztük meg Pestújhelyi Ősz rendezvénysorozatunkat, ezzel is szeretnénk minél jobban kötődni szűkebb környezetünkhöz, Pestújhelyhez.
Szoros kapcsolatban állunk a kerületrészünk kulturális életét szervező intézményekkel is (Pestújhelyi Közösségi Ház, Rákospalotai Múzeum).

Az oktatás a 2006/2007 tanévben 100. tanévét kezdte, az iskola épülete 2008. január 8-án volt 100 éves.

A jubileumi évet, sok színes rendezvénnyel ünnepeltük meg, Iskolánk ebből az alkalomból MINISZTERI ELISMERÉSBEN részesült.

Vissza a kezdőlapra