Pestújhelyi Általános Iskola

Digitális Témahét - Egri csillagok

6.a és 6.b osztály


Órarend az Egri csillagok témahétre

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1.   Matematika
6.a
Matematika
6.b
    Rajz
6.a
Ének-zene
6.b
2.     Magyar irodalom
6.b
Emelt informatika
6.a-b
Informatika
6.b/2
Technika
6.a
3. Természetismeret
6.a
Magyar irodalom
6.a
Természetismeret
6.b
Matematika
6.a
Matematika
6.b
Technika
6.b
4.   Informatika
6.a
     
5.   Ének-zene
6.a
  Rajz
6.b
Egri csillagok vetélkedő
6.a+6.b
6.   Informatika
6.b/1
Testnevelés vetélkedő
6.a+6.b
  Egri csillagok vetélkedő
6.a+6.b
7-8.     Emelt informatika
6.a-b
   


Iskolánk felsős munkaközössége az idei tanévben úgy döntött, hogy a Digitális Témahét keretein belül Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye köré egy projekthetet építünk. A hét során 8 különböző tantárgyat kapcsoltunk az Egri csillagok szűkebb, illetve tágabb témaköréhez, s a tanórák megszervezése 9 kolléga együttműködésével jöhetett létre. Igyekeztünk a tanórákat úgy alakítani, hogy a kerettantervbe beilleszthetőek legyenek. A foglalkozások többségében valamilyen formában digitális eszközöket is használtunk, a maradékban pedig csoportos, illetve páros munkaformát alkalmaztunk.

A két osztály foglalkozásai más-más időpontban zajlottak, igazodva az órarendjükhöz. Sikerült azonban egy időben, vetélkedő formájában megtartani a testnevelés órát, illetve a hét zárásaként megrendezett csapatversenyt.

Természetismeret órán a diákok informatika teremben dolgoztak. A feladatuk egy prezentáció elkészítése volt a Microsoft PowerPoint program használatával. A téma a török közvetítéssel hazánkba került növények voltak. A kutatómunka eredményeképpen 2-3 fős csapatokban készítettek egy-egy prezentációt. Matematika órán ezt a prezentációt kellett kiegészíteni, a növények tápértékével, vagy termelésével kapcsolatos statisztikai adatokat kellett keresni, majd ezen statisztikai adatok alapján az általuk kiválasztott 3 növényhez diagramot készíteni. A gyerekek nagyon élvezték a munkát, pillanatok alatt rájöttek, hogy lehet egyszerűen kör- vagy oszlopdiagramot készíteni a prezentációba. A feladat megoldása során azt is megbeszéltük, hogy mikor milyen diagramot célszerű alkalmazni. A másik matematika órán csoportmunkában dolgoztak a gyerekek. Egy-egy feladatlapot kaptak a csapatok, ezt kellett közösen kitölteni. A feladatok megoldásait az óra végén közösen ellenőriztük, értékeltük.

Énekórán szintén informatika teremben dolgoztak. Internet segítségével egy feladatlap kérdéseire kellett választ keresniük. A feladatot ezután ellenőrizték, majd projektorral kivetített videókat néztek az Egri csillagokkal kapcsolatos zenei témában, s korabeli zenéket hallgattak internetről.

Irodalom órán 3 fős csapatokban dolgoztak az előre összeállított feladatlap kérdésein. A válaszokat óra végén közösen ellenőrizték.

Rajz és technika órán páros munkában az Egri csillagokhoz készítettek könyvborítót színes ceruzával, filctollal. Az elkészített rajzokon jól látható, hogy a többi órán szerzett információkat sikerült képi formában is megjeleníteniük.

Informatika órán Beebot segítségével mélyítettük el az algoritmikus gondolkodást. A feladathoz saját készítésű pályát használtunk, melynek kicsinyített mását a csapatok is megkapták. A feladatot 3 fős csapatokban kellett megoldaniuk, majd amelyik csapat elkészült, beprogramozta a Beebot-ba, ezzel ellenőrizve munkáját. A feladat az volt, hogy begyűjtsék a kardot, a fáklyát, a puskaport, az ágyúgolyót, majd a létrán keresztül a várfalra mászva jussanak el valamelyik ágyúig és hozzák azt működésbe. A feladat megoldása során ügyelniük kellett, hogy a lehető legkevesebb lépésben jussanak el a célig. A csapatok többsége elsőre hibátlanul oldotta meg a feladatot, a gyerekek nagyon élvezték a kis méhecske programozását.

A gyerekek egy része emelt óraszámban tanulja az informatikát. Ez azt jelenti, hogy a két osztályból egy 11 fős csoport hetente 3 tanórával többet tölt az informatika tanulásával. Ezeken az órákon a Logomotion animáció készítő programjával ismerkedtek meg a diákok, és páros munkában egy-egy animációt készítettek az Egri csillagok általuk választott jelenetéhez. Az órák során megbeszéltük azt is, hogy az előző tanévben tanul Pivot animáció készítő programhoz képest mi a különbség. A gyerekek megtapasztalhatták, hogy egy egyszerű rövid animáció készítése is mennyi munkával jár, s megpróbáltuk kiszámolni vajon hány képkocka megrajzolása szükséges egy animációs film készítéséhez.

A testnevelés órán a 6.a és 6.b osztály egymás ellen vívott csatát. A különböző akadályok leküzdésében a csapattagok együttműködése nagyon fontos volt. A verseny nagy sikert aratott. A két osztály fej-fej mellett haladt, szinte végig döntetlen volt a két csapat eredménye, csupán az utolsó feladatban sikerült dűlőre jutniuk, s végül a 6.a osztály győzedelmeskedett.

A projekthét lezárásaként péntek délután egy vetélkedőt szerveztünk, ahol a két osztályból színes cédulák kihúzásával véletlenszerűen sorsoltuk össze a csapatokat. Így a két osztály tanulóiból hat csapatot alakítottunk. A gyerekeknek a kitűzött feladatok megoldásához együtt kellett működniük egymással. Az egész hét során elhangzott információk felhasználásával tudták jól megoldani a különböző rejtvényeket, kirakókat és a Minaret megépítését. A vetélkedő értékelése, és eredményhirdetése azonnal az utolsó feladat megoldása után történt. Minden csapat kapott valami apró jutalmat, az első három helyezett csapat oklevelet, a győztes csapat pedig egy kirándulást nyert a közeli Egri csillagok szabaduló szobába. A csapatok élvezték a különböző feladatokat, többségében jól együtt tudtak működni.

A hét folyamán a különböző tanórákon más és más csapatösszetétel volt, így a gyerekek megtapasztalhatták, hogy bárkivel is kerülnek egy team-be, mindenkivel együtt kell tudniuk dolgozni. Az elérendő cél érdekében mindenkivel tudniuk kell kommunikálni, a csoportban a megfelelő szerepet felvállalni és a rá jutó feladatokat tudásához mérten a lehető legjobban elvégezni.

A vetélkedő után a diákok lelkesen kérdezték, hogy jövőre is lesz-e projekthét, mert az ideit nagyon élvezték.


2017. április 3-7.


Csoportmunka feladatlap matematika órán

Csoportmunka feladatlap irodalom órán

Internetes keresési feladatok ének órára

Vetélkedő testnevelés órán

Egri csillagok hétzáró vetélkedő feladatai

Egri csillagok hétzáró vetélkedő eredménytáblázatVissza a kezdőlapra